Radno vrijeme: Pon - Pet od 08:30 do 17:00
 Auto dijagnostika

Auto dijagnostika

Auto dijagnostika

Moderni uređaji dijagnostike za kontrolu električnih sustava na vozilima pomažu u otkrivanju kvarova, i eventualnih nedostataka na sustavima u vozilu.Sa razvojem vozila povećava se i broj sustava na vozilu kontroliranih od strane elektronskih upravljačkih jedinica, sa čime se povećava mogućnost dijagnosticiranja kvarova i programiranja sistema, ali se povećavaju i troškovi prilikom zamjene ili popravka elektronskih jedinica.
Koristimo uređaje koji nam pružaju mogućnost otkrivanja grešaka na Vašem vozilu, na svim elektro sustavima poput Airbag-a, Abs-a, Body computora, Centrale upravljanja motorom, programiranja ključeva i daljinskih upravljača…

Mobilna dijagnostika

 

Uređaj koji se priključuje na vozilo i očitava parametre i greške na vozilu …

Mogućnost najma za praćenja parametara i grešaka kroz određeni vremenski period.